LIPIK test
LIPIK test
Medianno

Impressum

10.10.2014. 18:02 | 38245 pregleda | Ostale stranice

Izdavač: 

Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o., Marije Terezije 27, 34551 Lipik
ISSN:1849-2444
OIB: 54639446953
IBAN: HR64 2340009 11106 11732

Direktor: Dejan Iličić, dipl. ing. el.

Glavni urednik: Matija Kulhavi, mag. pol. (099/744 0249)
Urednički kolegij: Tomislav Ević i Matija Kulhavi

tel: 034/422 380
email: kontakt@compas.com.hr